Marjan Techmański
* 19.08.1917 Warszawa
† 29.12.1983 Warszawa

     Jedyne informacje o tej znamienitej postaci znalazłem w Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Powstania Warszawskiego (Tom 6, Fundacja "Warszawa Walczy 1939-1945", W-wa 2004). Zamieszczony tam biogram jest bardzo krótki; Techmański Marjan "Skóra", kapral. Śródmieście, 3 bat. pancerny "Golski", komp. szturmowa "Szafrański".
Wiadomo, książek o Powstaniu Warszawskim wydano sporo. Niestety nawet w takich które poświęcone są oddziałom w których walczył nie znalazłem nawet najmniejszej o nim wzmianki.
      Datę urodzenia i śmierci ustaliłem na Cmentarzu Północnym w Warszawie.
                                                                                                                                   Lipiec 2011

     Dalsze poszukiwania utknęły na wiele miesięcy. Przełom nastąpił dopiero po mojej prośbie do URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH, Biuro Ewidencji i Archiwum w Warszawie. Znaleziono tam bowiem kilka dokumentów które zawierają wiele informacji o Marianie Techma
ńskim. Najważniejszy to Deklaracja członkowska składana na okoliczność wstąpienia do Związek Bojowników o Wolność i Demokrację. Deklaracja-formularz wypełniony odręcznym pismem, rewelacja. Co równie ważne dokumenty zawierają dwa zdjęcia. Kapral "Skóra" w deklaracji w punkcie12. Działalność przedwojenna, okupacyjna i powojenna, na podstawie której ubiega się o członkostwo Związku napisał "Służba czynna w 1 Pułku Lotniczym, 114 eskadra myśliwców od 7.11.38r w 1939 ukończyłem szkołę podoficerów i Kurs obsługi samolotów, Udział w wojnie 1939r. W roku 1940-1942 czynny udział w Ruchu Oporu Z. W. Z. III Rejon Warszawa, Śródmieście. Od 1942r  do 1944 - AK instruktor broni. W roku 1943 oddelegowany do lasów Kabackich na szkolenie żołnierzy szkoły podoficerskiej. W roku 1944 udział w walkach Powstania Warszawskiego jako d-ca drużyny w Kompani Szturmowej "Szafrański", 3-ci Baon Pancerny zgrupowania "Golski" w obronie Politechniki Warszawskiej, Placu Zbawiciela i wielu innych odcinkach. Za udział w walkach Powstania Warszawskiego odznaczony Krzyżem Walecznych rozkazem nr 28 z dnia 15.09.1944 roku tom III str. 56 do zakończenia Powstania i opuszczenia Warszawy w szeregach jeńców wojennych do obozu. W czasie marszu do Ożarowa 2-ga udana ucieczka i wyzwolenie przez Wojska Polskie i Armii Czerwonej, 17 stycznia 1945 roku na Jelonkach k/Warszawy."
    W dokumencie "Deklaracja członkowska" wymieniono imiona rodziców i nazwisko rodowe matki. Pozwoliło mi to umieścić Mariana Techmańskiego "Skórę" w warszawskim drzewie genealogicznym na właściwym miejscu.

    Legitymacja członkowska
ZBoWiD leży w Archiwum pośród innych dokumentów. Jak to możliwe? Kto ją tam przyniósł?